A Lonxa :: Clases de peixes

A gran variedade de especies que se comercializan na lonxa de Laxe, ata un total de 76, fai que poidamos dispoñer dun amplo abano de posibilidades para o consumidor.

Entre todas elas podemos descatar, dentro da categoría dos pescados, o abadexo, acedia, besugo, linguado, merluza, pescadilla, polbo, raia, rape, rodaballo, salmonete, sanmartiño, sollo, sopa, xuliana, etc.

E no que se refire aos mariscos, o percebe, longueirón, centola, boi, langosta, lumbrigante, nécora, santiaguiño, camarón, etc.