Artes de pesca :: As Betas

Son artes de un só pano, que se calan de madrugada, para recollelas coa saída do sol. As principais especies que se capturan son a Pescadilla, a Faneca, o Escacho, o Dentón, o Abadexo, o Xurelo, etc.


Volver