Actualidade :: Novas

PLANS DE XESTIÓN MARISQUEIRA- RECURSOS ESPECÍFICOS

PLANS DE XESTIÓN MARISQUEIRA- RECURSOS ESPECÍFICOS

Os recursos específicos que se explotan no noso ámbito territorial (ourizo, longueirón, poliquetos e percebe) xestiónanse a través de plans de explotación específicos para cada un deles. Os plans establecen os participantes na extracción, os calendarios, horarios, cupos…e todas as normas concretas que debe rexer a actividade. O contido dos plans está regulado en base ó Decreto 153/2019 que se adapta á normativa europea establecida para as Estratexias Mariñas. Neste marco traballase para la explotación sostíbel e rendible dos recursos das nosas costas.

Descargas asociadas

DIVULGACIÓN EXTRATEXIAS

Hemeroteca: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024