Actualidade :: Novas

PROXECTO DE MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS DA PESCA NA LONXA DE LAXE. PE209N-2020/11

PROXECTO DE MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS DA PESCA NA LONXA DE LAXE

CARTEL PUBLICITARIOTipo de inversión: Mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca.

Proxecto colectivo financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

NÚMERO DE EXPEDIENTE PE209N-2020/11
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 4.783,75 €
IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO:4.783,75 €
PORCENTAXE DA SUBVENCIÓN 100 %
PROXECTO ANUAL 2021
DATA DE POSTA EN MARCHA 31/08/2021

Este proxecto se iniciou o día 31 de agosto de 2021, data na que se fixo entrega á Confraría de Pescadores de Laxe, das dúas maquinas hidrolimpadoras, unha vez rematadas as probas correspondentes para comprobar o bo funcionamento das mesmas. Por conseguinte, ao realizarse a entrega sen incidencia algunha que destacar, levouse a cabo a posta en marcha do mesmo.

Descrición das accións que se acometeron e documentación técnica dos equipamentos:

As accións que se acometeron foron a adquisición de dúas máquinas hidrolimpiadoras para realizar a limpeza da lonxa unha vez rematada a poxa diaria dos pescados e mariscos capturadas polas embarcacións do porto de Laxe.

O obxectivo deste proxecto cumpriuse coa adquisición do material composto polas máquinas hidrolimpiadoras.
A localización destas accións é no porto de Laxe, e máis concretamente nas instalacións da lonxa, donde se realizan todos los traballos necesarios para completar o proceso de comercialización dos produtos capturados polas embarcacións do porto de Laxe. Por este motivo é necesario dispoñer de unha maquinaria axeitada para levar a cabo unha limpeza completa das instalacións co fin de manter unhas condicións hixiénico-sanitarias que garantan que os produtos vendidos na lonxa de Laxe son manipulados nunhas instalacións cuns niveis de limpeza acordes á calidade de estes produtos.

Os resultados que se acadan son claramente satisfactorios para o sector, xa que o poder dispoñer de unha maquinaria de altas prestacións para realizar as labores da limpeza diaria das instalacións da lonxa incrementa as condicións hixiénico-sanitarias do lugar donde se realizala toda a manipulación dos produtos que se van a subastar na poxa diaria.

O aumento das condicións hixiénico-sanitarias incide considerablemente de maneira moi importante no mantemento das condicións de calidade dos produtos que se comercializan diariamente na lonxa de Laxe, posibilitando que a lonxa de Laxe poida competir nas mellores condicións con outros establecementos de similares características, e incrementando o valor engadido dos produtos que se venden diariamente na lonxa, mediante o aumento do prezo de venda dos mesmos. Esta situación se deriva nun aumento das condicións económicas do sector pesqueiro de Laxe, e o consolida como o primeiro sector económico do noso pobo.

ACTIVIDADE:
Mellora das condicións hixiénico-sanitarias das instalacións da lonxa de Laxe.

Características técnicas:

- HIDROLIMPIADORA MODELO SAI 200/21 IPPT
- Trifásica 400 v-10HP
- Vel. Xiro/R.P.M:1450rpm
- Paro automático
- Chasis inox. con rodas
- Presión 200 bares
- Caudal: 1260 litros por hora
- Pistola: 1,5 metros con saída turbo e abanico, latiguillo de 20 metros con toma rápida en bomba e xiratorio en toma de pistola

- HIDROLIMPIADORA MODELO SAI 250/21 IPPT
- Trifásica 400 v-10HP
- Vel. Xiro/R.P.M:1450rpm
- Paro automático
- Chasis inox. con rodas
- Presión 250 bares
- Caudal: 900 litros por hora
- Pistola: 1,5 metros con saída turbo e abanico, latiguillo de 20 metros con toma rápida en bomba e xiratorio en toma de pistola


Hemeroteca: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024