Actualidade :: Novas

PROXECTO DE MELLORA DA CALIDADE E DO CONTROL DOS PRODUTOS DA PESCA NA LONXA DE LAXE

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E A RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA

PROXECTO DE MELLORA DAS CONDICIÓNS DOS TRABALLOS DE CARGA E DESCARGA DO SECTOR PESQUEIRO DE LAXE

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E DA RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA

PROXECTO DE MELLORA DAS CONDICIÓNS DOS TRABALLOS DE CARGA E DESCARGA DO SECTOR PESQUEIRO DE LAXE

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E DA RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA

PLANS DE XESTIÓN MARISQUEIRA- RECURSOS ESPECÍFICOS

PLANS DE XESTIÓN MARISQUEIRA- RECURSOS ESPECÍFICOS
Hemeroteca: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

Volver