Que ver :: 5. Festas Populares

Laxe

Semana Santa:
-Domingo de Ramos: ás 12.30h. Bendición de Ramos e procesión ata a igrexa.
-Xoves Santo: ás 20.00h. Procesión do Nazareno e da Virxen Dolorosa. Cánticos dos versos a Virxen.
-Venres Santo: ás 11.00h. Procesión e predicación do Encontro do Señor coa Virxen na calle da Amargura. Ás 23.00h. procesión do Santo Enterro e Rosario da Boa Morte.
-Domingo de Pascua de Resurrección: ás 12.30h. procesión co Santísimo e encontro de Xesús Resucitado coa Virxen.
En verán:
-21 de xullo: Festa da Cruz da Rosa, na ermita de Santa Rosa.
-15 de agosto: dedicada a patrona Santa María de Atalaya
-16 de agosto: dedicada a San Roque.
-17 de agosto: procesión marítima pola ría, dedicada a Virxe do Carmen. E o simulacro do naufragio.
-30 de agosto: festa de Santa Rosa, na ermita.

Nande

-15 de maio: San Isidro Labrador. (En Matío)
-13 de xuño: San Antonio. (En Aprazadoiro)
-14 de xuño: San Xosé. (En Aprazadoiro)
-28 de outubro: San Simón. (En Matío)
-8 de decembro: Inmaculada Concepción

Sarces

-Maio. Xoves de Ascensión. Celebración da Ascensión de María. (Na Torre)
-10 e 11 de agosto: San Amedio. (Na Torre).

Serantes

-1º sabado e domingo de xullo: festa dedicada a San Antonio e a Rosario.
-2º sabado e domingo de setembro: festas dedicadas a San Roque e a patrona Santa María.

Soesto

-26 de decembro: festa no honor ó patrón da parroquia San Esteban.
-27 de decembro: dedicada a San Roque.
-2º sabado e domingo de xullo: Ascensión e Sacramento. (Festa da Braña).

Traba

-2 de febreiro: As Candeas
-24 de xuño: San Xoan e o sacramento.
-4º domingo e luns do mes de agosto. Virxen dos milagros e a San Xosé.
-30 e 31 de decembro: dedicada ó patrón ?Santiago?.


Volver